Producció d'àudio per a publicitat

Gravació de locucions, selecció de músiques i efectes de so i postproducció per cunyes de ràdio