středa, 24. července 2013

Ostudní Češi...

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem, praví známé pořekadlo. Češi neovládají ani jazyk své rodné země, tudíž lidmi nejsou. Nebo pouze částečně v závislosti na úrovni ovládnutí jazyka českého. Čechy tolik nenáviděné menšiny žijící v České republice mluví přinejmenším česky a svým mateřským jazykem, tedy jsou lidmi minimálně dvakrát více než Češi. Jak už jsme zmiňovali v článku Češi jsou nezdvořáci, tito primitivní tvorové absolutně nejeví zájem o jazyky, kterými mluví jejich sousedé. Úroveň výuky cizích jazyků na českých školách je dle studií EU žalostná. Komisařka Margie Cunnilingus poskytla pro náš web vyjádření k pozorování v hodinách anglického jazyka na mnoha českých základních, středních i vysokých státních školách: „Byla jsem šokována, jak se stále táž scéna opakovala v každé škole, do které jsme přišli. Učitelé, kteří měli anglický jazyk vyučovat, nám nerozuměli. Měli jsme s sebou anglicko-české slovníky, ale byly nám k ničemu, protože ti tvorové, zdá se, nerozuměli ani svému jazyku. Vůbec nepochopili, kdo jsme a proč narušujeme výuku. Házeli po nás mokré houby a výkaly. Nebýt žáků vietnamské, ukrajinské a romské národnosti, kteří nám napomáhali při útěcích, nejsem si jistá, zda bychom přežili bez úhony. Každopádně o všem, co jsem viděla, podám detailní zprávu při příštím zasedání, pravděpodobně se s řešením této otázky obrátíme na radu OSN.“