neděle, 14. července 2013

Jak se podává trestní oznámení

 Trestní oznámení může podat kdokoliv. Policie ČR byla dokonce tak laskava, že s ohledem na namáhavost někdejšího udávání zřídila online aplikaci. Podat trestní oznámení nebylo nikdy tak snadné! Byla by škoda této příležitosti nevyužít.
Forma a obsah trestního oznámení nejsou stanoveny, doporučujeme však formulovat trestní oznámení srozumitelně a stručně tak, aby bylo zřejmé, kdo oznámení činí (včetně přesné totožnosti a adresy), kdy a kterému policejnímu útvaru bylo oznámení podáno. Dále doporučujeme zodpovědět následující otázky:


Kdo se trestného činu dopustil?
- totožnost účastníků: pachatel, poškozený, svědci; pokud oznamovatel nezná jejich totožnost, uvede co nejpodrobnější popis osoby a jejích vnějších projevů.
Co se stalo?
- popis skutku
Kde k události došlo?
- místo spáchání skutku
Kdy došlo k události?
- doba spáchání skutku
Jak k události došlo?
- popis jednání všech zúčastněných osob
Čím byl trestný čin spáchán? 
- pokud byla použita zbraň nebo nástroj
Proč se podle názoru oznamovatele čin stal?
- jaký byl motiv pachatelova jednání
Jaké následky pro oběť měla?
- např. újma na zdraví, újma na majetku atd.

K online podání využijte online aplikaci Policie ČR: http://aplikace.policie.cz/hotline/