pondělí, 8. července 2013

ČR změní státní znak

Protože se problém s Čechy na území ČR nepodařilo dosud uspokojivě vyřešit, rozhodla se ČR ke změně státního znaku tak, aby odpovídal skutečnosti. Zachovány zůstávají čtyři pole, namísto heraldických zvířat se ale objevují vepři. Je to proto, aby hned každému bylo jasné, kdo je zde největším problémem. "Ve světě mají Češi pověst prasat. V ČR jasně vnímáme, že Češi skutečně prasata jsou. Volba zvířete je proto jasná," řekla Jana Mitáčková, autorka vítězného návrhu, který čeká na schválení novou vládou.
Ačkoliv je takovýto krok pochopitelný, považujeme ho za nedůsledný. Lépe by bylo vyhnat Čechy z ČR. Jsou to prasata, ať si teda táhnou rýt rypákama jinam. U nás jim lanýže do tlam skákat nebudou. Čechy v ČR nechceme!