neděle, 7. července 2013

Češi jsou jako psi

Je vědecky dokázáno, že Češi nejsou o nic víc než zvířata. Napovídá tomu nejen jejich řeč: češtyn, ale též i jejich chování. Vědci vypozorovali zvláštní anomálii v neverbální komunikaci Čechů - ta se totiž nápadně podobá psím projevům.
Podle doktora psychologie Jána Hoffmanna z Lipníku nad Bečvou toto chování vysvětluje motivaci Čechů vlastnit psy. "Česká potřeba mít psa vyvěrá jednoznačně právě z české nátury. Ta je velmi podobná té psí," napsal ve své zprávě Hoffmann. "Psi jsou velmi vypočítavá zvířata, která vyžadují odměnu i pouze za to, že jsou. Ne nadarmo se jejich mozek přirovnává k pomeranči. Pes nezvládne uvažovat nad ničím do hloubky. Chce jen odměnu. Z našeho výzkumu mozku Čechů je patrné, že český mozek je strukturován obdobně."
Podle doktora Hoffmanna encefalogram ukázal, že mozek Čechů byl aktivován vždy jen v určitých oblastech a jen tehdy, pokud jim byla nabídnuta odměna. "Domnívám se, že pokud by Češi dostali pobídku, tak po ní skočí. Možným řešením problému s Čechy tak podle mě je nabídnout jim za odstěhování se z ČR nějaký finanční obnos."
My si oproti doktorovi Hoffmannovi myslíme, že jsme Čechům již dali dost. Na smířlivé řešení bylo času až až, ale všechen promeškali. Je čas se jich zbavit. Čechy v ČR nechceme!