úterý, 25. června 2013

Ministerstvo vnitra vidí Čechy jako my!

Ministerstvo vnitra přijalo náš názor na Čechy! Po zkušenostech s kriminálními živly jasně řeklo: Češi jsou dobytek. Příčiny chování Čechů podle ministerstva leží v poruchách socializace jedince, ve výchovných vlivech (autoritativní výchova). Češi obvykle postrádají zdravé sebevědomí a identifikují se silnými osobnostmi. Ministerstvo češství definuje jako uspokojování touhy po moci, které přináší možnost demonstrace síly a může přinášet určitý pocit výlučnosti a nadřazenosti, to vše v „bezpečném prostředí“ této skupiny Čechů. Čech je obvykle zcela loajální se skupinou dalších Čechů. Obvyklé je pro něj černobílé vidění světa a uznávání pouze své pravdy. Češi jsou zcela nekompromisní v tom, co považují za správné a žádoucí a naopak nežádoucí chování.
Češi mají obvykle nízké vzdělání, nízké příjmy, neuspokojivé sociální zázemí. Páchání kriminální činosti Čechům přináší možnost seberealizace i uplatnění vlastní moci, přičemž svou roli často hraje také vliv alkoholu snižující zábrany a zvyšující agresivitu a dále vliv skupiny, která zde působí jako posilující faktor a zároveň tlumí případné pocity viny za vlastní jednání.
Útoky Čechů mohou být snahou o kompenzaci vlastního postavení, přenesením odpovědnosti a viny za své neúspěchy na druhé („zranitelnější“ jedince). Může se také jednat o určitou formu seberealizace, útěk z reality. Útoky jim mohou dodávat pocit moci, síly, dominance a úspěchu, který v běžném životě nezažívají. Své jednání mohou také prožívat jako jistý druh „hrdinství“.
Podle ministerstva jsou Češi duševně narušení jedinci se spíše průměrným, než nadprůměrným IQ, kteří rádi tráví svůj čas v hospodě.
Evidentně se tedy jedná o póvl i podle Ministerstva vnitra ČR. Stop Čechům! Čechy v ČR nechceme!