sobota, 22. června 2013

Čechy nesnáší i Američané

Čech lynčovaný a nakonec oběšený
davem naštvaných Američanů.
Inspirace pro slušné občany ČR.
Američané jsou obvykle distingovaní a uctiví. Jak však se jedná o Čechy, kterým posměšně říkají Bohunkové (Bohunk), je vše jinak. Ale nechť mluví sami Američané.

    Do vydavatelství Fernie Press přišel rozrušený dotaz, co to je Čech (Bohunk). Jeho definice je velmi zajímavá. Zní: "Čech není nikde doma, nemá žádnou konkrétní zemi. Ve skutečnosti lze pochybovat i o tom, že by se v nějaké zemi narodil. Někteří z nich se narodili v divočině, ze které si pak museli najít cestu domů. Obecně vzato bychom mohli tvrdit, že Čech je člověk, který namísto ponožek nosí pytle od brambor a koupel si dopřává jen, když náhodou upadne do potoka. Dobře znám je pro tisíce svých malých společníků. Čechové jsou popisováni jako chybějící článek mezi člověkem a tak zvanými nižšími živočichy. Rádi bychom tuto poznámku přešli, ale nemůžeme nedoplnit, že je urážlivá vůči nižším živočichům. Čechové nejsou nikde domorodými obyvateli, jako jiní národové. Importovali nám je imigrační agentury.Stručně vzato bychom mohli říct, že Čech je ten, kdo vede český život podle českých způsobů a odolává všemu, kromě českého vlivu. Jeho osudem je být vyhlazen.

A jaké jsou další výrazy?

Bohunk je slangový výraz pohrdání Čechy. Čechové přišli z oblasti dnes známé jako Česká republika.n. urážlivý slangový výraz 
Výraz pohrdání pro člověka ze střední-východní Evropy, obvykle dělníka.

Jak vidno, Češi jsou verbež o kterou nikdo nestojí. Proč bychom je měli trpět my? ČECHY V ČR NECHCEME!